Privacy Statement

Over ons

Wij zijn Ruigrok en houden ons sinds 1991 bezig met kwalitatief onderzoek, (online) kwantitatief onderzoek, panelonderzoek, onderzoek via ons eigen NetPanel en research communities. Wij helpen onze klanten te handelen vanuit het belang van hun doelgroep, bijvoorbeeld hun (voormalige) klanten of opdrachtgevers, medewerkers, leden, kiezers, inwoners of consumenten. Daarvoor verzamelen wij met kwalitatief en (online) kwantitatief onderzoek, panelonderzoek en research communities inzichten voor onze klanten.

Daarom verwerken wij persoonsgegevens. In alle gevallen passen we vanzelfsprekend goed op de gegevens die je met ons deelt. In dit privacybeleid zullen wij als verwerkingsverantwoordelijke uitleggen hoe wij jouw persoonsgegevens (veilig) verwerken. Maar wat is nou eigenlijk ‘verwerken’ en wat is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ precies? We beginnen met het uitleggen van een aantal (privacy) begrippen.

Onze belangrijke begrippen

Wij gebruiken bepaalde begrippen in dit privacybeleid. Hieronder lees je wat wij met deze begrippen bedoelen:

 1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 geldt.
 2. Bijzondere Persoonsgegevens: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
 3. Deelnemer(s): iemand die deelneemt aan een marktonderzoek van Ruigrok en/of NetPanel.
 4. CSO: Persoon binnen Ruigrok die is belast met toezichthoudende en adviserende taken rondom privacy en informatiebeveiliging.
 5. Klant(en): elke partij die met Ruigrok een overeenkomst sluit (bijvoorbeeld om marktonderzoek uit te voeren), waarna een verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
 6. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je vertellen. Het gaat in feite om alle gegevens die we zonder grote inspanning met jou in verband kunnen brengen.
 7. Privacybeleid: dit Privacybeleid van Ruigrok dat jou informeert over de verwerking van Persoonsgegevens door Ruigrok.
 8. Sollicitant: iemand die bij Ruigrok solliciteert.
 9. Verwerken: alle (reeks van) handelingen, zoals: het verzamelen, vastleggen, registreren, redigeren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, verwerken, bekendmaken door overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van Persoonsgegeven.
 10. Verwerkingsverantwoordelijke: de organisatie die bepaalt hoe en waarom er Persoonsgegevens worden verwerkt, in dit geval zijn wij (Ruigrok) dat.
 11. Website(bezoeker): de website(bezoeker) van de website van NetPanel: https://www.netpanel.nl/ en/of Ruigrok: https://www.ruigrok.nl.

Wanneer en waarom verwerken we jouw Persoonsgegevens?

Wij verwerken Persoonsgegevens van Deelnemers voor het doen van onderzoek. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of mannen een andere mening hebben dan vrouwen over een bepaald onderwerp. Wij rapporteren nooit over jou als individu, en geven jouw Persoonsgegevens en antwoorden nooit door aan onze Klanten, tenzij jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Ruigrok kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

Ruigrok verwerkt alleen jouw Persoonsgegevens wanneer:

Ruigrok verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Dit zijn jouw rechten

In de AVG is een aantal rechten vastgelegd waarop jij je – onder bepaalde voorwaarden – kan beroepen, hieronder geven wij jou een opsomming:

Om gebruik te maken van jouw rechten staat onze CSO tot jouw beschikking. Graag willen we je vragen om je daarbij te legitimeren, zodat we kunnen nagaan dat jij het verzoek doet. Dit verzoek kan je sturen per e-mail naar cso@ruigrok.nl of per brief naar:

Ruigrok
Silodam 1a
1013 AL Amsterdam

Wij hebben een reactietermijn van vier (4) weken die ingaat op de dag van ontvangst van jouw verzoek. Wij zullen daarbij beoordelen of jouw verzoek gerechtvaardigd is en kunnen aanvullende informatie opvragen. Als jouw verzoek niet door ons wordt opgevolgd, zal dit natuurlijk door ons worden toegelicht en heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken. Je kunt dit bezwaar eveneens sturen naar de bovenstaande contactgegevens. Natuurlijk nemen we jouw verzoek serieus en zullen we altijd kijken hoe we er samen uit kunnen komen.

Welke bewaartermijnen er gelden

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te kunnen bereiken. Ruigrok sluit aan bij (i) de wettelijke bewaartermijnen (ii) de richtlijnen van de toezichthouder en (iii) de termijnen die Ruigrok in het kader van opslagbeperking en dataminimalisatie in acht neemt, waarbij Ruigrok het uitgangspunt neemt dat jouw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan voor het doel strikt noodzakelijk is. Jouw Persoonsgegevens worden over het algemeen na het afronden van een onderzoek verwijderd, tenzij je bent opgenomen in ons panel en jij toestemming geeft om je gegevens daarvoor langer te bewaren.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen wanneer dat nodig is. Denk hierbij vooral aan de komst van nieuwe regels of nieuwe inzichten (bijvoorbeeld van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens). Wij zullen hierover berichten op onze Website en we adviseren dat zo nu en dan te controleren.

Heb je nog vragen?

Voel je altijd vrij om een vraag te stellen over je privacy en over de manier waarop wij met je Persoonsgegevens omgaan. Wij helpen je graag verder! Mail naar cso@ruigrok.nl of bel ons even op 020 – 7820 400.

Ook nog goed om te weten…

Ruigrok is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en ESOMAR. Bovendien is Ruigrok ISO gecertificeerd (ISO 20252 voor markt-, opinie- en sociaal wetenschappelijk onderzoek, ISO27001 voor informatietechnologie, beveiligingstechnieken en informatiebeveiliging en ISO27701 privacy informatiemanagement).